židovský hřbitov

Hřbitov vymezený ohradní zdí na přibližně lichoběžném půdoryse představuje malebný celek, se severní svažitou částí. Ve střední části se nacházejí pískovcové náhrobky (nízké stély), v severní pak v pravidelných řadách novější náhrobky převážně ze švédské žuly. Nalezeme zde i několik historizujících, architektonicky náročněji ztvárněných náhrobků. V JV nároží stojí domek správce hřbitova, západně od něj pak novodobý přístavek malých rozměrů. Jižní část areálu slouží částečně jako zahrada. Předmětem ochrany je židovský hřbitov, domek hrobníka a k tomu náležející pozemky s ohradními zdmi.