židovský hřbitov

Areál židovského hřbitova Postřižín se rozprostírá 600 m JV od obce, na kraji lesa, východně od silnice Praha-Teplice (na návrší mezi silnicí a dálnicí). Předmětem ochrany je areál židovského hřbitova - hřbitov s náhrobky, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.