židovský hřbitov

Areál židovského hřbitova tvoří kromě vlastní plochy pohřebiště s hroby a náhrobky také budova obřadní síně - na západní straně hřbitova - a objekt márnice čp. 4 - v severozápadním rohu hřbitova. Mezi těmito stavbami se nachází vstup na hřbitov. Areál ohraničuje ohradní zeď. Hřbitov byl založený v roce 1878, pohřbívalo se zde do roku 1970 - starší část je na jihu, na severu jsou náhrobky novější. Středem hřbitova vede cesta s alejí. Novorenesanční obřadní síň má fasády členěné lizénovými rámy s obloučkovým vlysem, velká okna lemují šambrány. Střecha je sedlová. Márnice je jednoduchá drobná stavba s fasádami, členěnými otvory v šambránách, sedlovou střechu kryjí drážkové tašky. Cihelná omítnutá ohradní zeď lemuje pozemek židovského hřbitova na třech stranách. Člení ji pravidelně rozmístěné hranolové sloupky, které jsou mírně vyšší, než vlastní zeď.