Znojmo

Jedná se o značně členitý terén po obou březích řeky Dyje a Gránického potoka, z větší části hustě zastavěný převážně obytnými domy, ve významné poloze na protilehlých stranách daného území areály historických klášterů v Louce a na Hradišti.