zotavovna ROH

Rekreační a rehabilitační středisko bylo poměrně invenčně navrženo ve formě dvou trojúhelníků s šikmými střechami dosahujícími k zemi, postavenými k sobě kolmými stěnami a navzájem propojenými horizontálně pojatou třípodlažní podnoží opatřenou tvarovanými valbovými střechami. Trojúhelníkové hmoty jsou vodorovně členěny lodžiemi, přičemž linky bílého zábradlí a subtilní bílé sloupky oddělující po celé výšce jednotlivé lodžie, vytváří zajímavý rastr obdélníkových prvků. Horizontální část je členěna svislými konstrukčními prvky, v nichž jsou ve vstupním průčelí osazeny velké prosklené panely, na odvráceném průčelí je použita kombinace žulových opracovaných kamenů a dřeva. Zotavovna byla navržena jako zařízení pro 300 lůžek, 75 pohotovostních lůžek, 40 lůžek pro zaměstnance a 2 byty. U stolů bylo navrženo 320 míst. Zotavovna byla nadstandardně vybavena společenskými prostorami.