zřícenina hradu

Hrad je založen na táhlém skalnatém hřebeni, který spadá na východě do údolí Lužnice a na západě do hlubokého úvalu, jímž se do hradu jezdilo od říčního brodu a odkud také vede dnešní přístup na hrad. Jádrem hradu je válcový bergfrit, stojící v čele obdélné dispozice se zbytky palácových staveb a patrně kaple. Hlubokým příčným příkopem je oddělen novější goticko-renesanční palác v místě bývalého předhradí. Dispozici doplňují zbytky hradebních zdí a příkop před novějším palácem. Součástí památkové ochrany jsou také veškeré pozemky, na kterých hradní areál stojí včetně hradní skály, hradního příkopu a části parcely 119 do úrovně zbytků ohradní zdi oddělující hrad od sousedního objektu čp.31.