zřícenina hradu Bradlec

Jádro hradu má zhruba lichoběžníkový tvar. V jeho nároží stála na vysokém vrcholu čtverhranná obytná věž. K té z obou stran přiléhaly valeně klenuté stavby. Na protilehlé straně nádvoří se nacházel palác s oblým vnějším obrysem, z tohoto obrysu vystupovala bašta polokruhovitého tvaru. Tato část hradu je na rozdíl od zbytku, který je z lomového kamene vystavěna z pískovcových kvádrů. Předhradí je dochováno jen velmi fragmentárně, obklopovalo hrad ze tří stran.