zřícenina hradu Falkenštejna

Hrad, tvořící dominantu nedalekých Jetřichovic, byl vybudován na konci dlouhé ostrožny, na pískovcovém suku (303 m n. m.). U jeho paty se nacházelo podhradí. Přístup k němu byl veden ještě dnes dobře patrnou cestou od jetřichovické dětské zotavovny. Vstup začínající asi 4 m nad úrovní paty suku, který byl veden upravenou spárou ve skále, byl situován tak, aby mohl být postřelován z boku. Přístupová cesta na horní plató vede spárou, začínající v západní stěně suku asi 3m nad jeho patou Schodiště ve spáře začínalo upraveným prostorem, tzv. interiérem, jehož dřevěná podlaha přesahovala spáru. Schodiště pokračovalo na malou podestu s kapsami a drážemi, odkud pokračovalo svislým skalním komínem a ústilo na horní plató, do nezastavěného prostoru. Na horním plató (tj. na povrchu suku) se nyní nacházejí do skály vytesané prostory a objekty: sál o rozměrech 12 × 6 metrů s okenním otvorem se sedátky ve výklenku. Vysekaná ve skále byla i dnes již z větší části zřícená klenba sálu. Velká skalní síň byla na východě propojena kruhovým okénkem s menší prostorou interpretovanou jako kaple. Poblíž, nad samým okrajem průrvy a nad cylindrickou cisternou (studnou) s hrubě špicovaným povrchem, je čtvercová prohlubeň, patrně nádrž na vodu. Nadzemní stavby, k nimž směřovala na několika místech dosud zachovaná vytesaná schodiště, byly převážně dřevěné, př. palác na severní skále o rozměrech 14×30 metrů. Hlavním objektem hradu byla patrně dřevěná obytná věž. Při nepřístupnosti hradiště se na obvodu temene severní skály uplatnilo pouze dřevěné ohrazení či podsebití. I jižní skála nese na obou koncích stopy lehkých konstrukcí fortifikačního charakteru.