zřícenina hradu Gutštejn

Hrad je situován na Z konci úzké skalnaté šíje, předělené příkopem. Předhradí obdélného půdorysu bylo upraveno ve skále a stávaly zde zřejmě jen objekty lehčí konstrokce, dodnes se dochoval jen ve skále tesaný sklípek. Vlastní hrad byl od předhradí oddělen dalším příkopem, vstupovalo se do něj od V dnes již zničenou branou, ke které na J přiléhalo zčásti zachovalé stavení. Z nádvoří se vstupovalo na parkán na J straně a do vlastního hradu. Směrem k parkánu je při lomu zdi cisterna nepravidelného půdorysu. Na skále v čele hradu byla vybudována hranolová věž se zaoblenými nárožími, se vstupem s gotickým hrotimám portálkem na J straně v úrovni 2. patra. Současná podoba věže a její začlenění do schématu hradu pochází až z mladší přestavby v průběhu 2. poloviny 14. století či z jeho sklonku. Za věží byl S palác, jehož SZ nároží bylo při pozdějších přestavbách rovněž zaobleno. S palác, z něhož se dochovala zejména jeho S stěna se střílnovitými okénky, vymezoval úzký prostor, jehož druhou stranu uzavíral J mladší palác, založený na nižším stupni terénu a posklepený valeně sklenutým sklepem. V J stěně tohoto paláce jsou dochována velká okna se sediliemi v 1. patře, včetně dřevěného obložení kapsy na okenní závoru. J stranu a JZ nároží hradu chránil parkán s ostře zalomenou hradbou na JZ. V areálu zříceniny několik starých borovic, na koruně bergfritu jalovce.