zřícenina hradu Hamrštejn

Ze skalnaté homole, nacházející se v meandru Lužické Nisy, vybrané jako staveniště hradu, vybíhají dva vrcholy. Na obou vznikly věže netypických půdorysů. Menší (severní) je nepravidelně okrouhlá a větší (jižní) pak čtyřúhelná se zaoblenými nárožími. Minimálně druhá z nich měla obytný charakter. Kromě ní však obytnému provozu hradu sloužila ještě velká dřevěná budova, která byla přiložena k obvodové hradbě v prostoru sedla mezi oběma věžemi. Hradba v měkké křivce sledující obrys volně stojících věží celý areál hradu uzavírala. Vstupní brána se nacházela severní části sedla na úpatí severní věže. Hamrštejn představuje svéráznou zjednodušenou reakci na vyvážené dvoupalácové či dvouvěžové dispozice doby Karla IV.