zřícenina hradu Krasíkov (Švamberk)

1) zříceniny hradu 2) kostel sv. Maří Magdaleny 3) zvonice Hrad zaujímal temeno kopce, barokní kostel postaven na předhradí, poloha ani podoba jeho zmiňovaného staršího předchůdce není známa, zvonice postavena V od kostela rovněž na předhradí. Osud náhrobků není znám.