zřícenina hradu Krašov

Hrad na skalnatém ostrohu od S chráněn údolím Brodeslavského potoka. Přístup od Z po hřebeni, na kterém bylo předhradí, chráněné od Z mohutným příkopem a valem. Cesta k předhradí míjí ve svahu k potoku území s relikty terénních úprav a budov (vodní dílo, mlýnce apod.), těsně před příkopem předhradí po levé straně cesty na hraně svahu zbytky soustavy rybníčků. Na ploše předhradí na temeni hřebene relikty budov, při cestě v S svahu hřebene 2 sklepy, na hraně údolí opět zbytky budov. Vlastní hrad chráněn od Z dalším ve skále vytesaným příkopem, přes nějž vedl padací most do brány, ze které se dochoval celý oblouk s opěrnými pilíři. Za branou zachované přízemí válcové věže se středovým nosným sloupem točitého schodiště a kapsami po schodech ve zdivu. Za věží druhá, půlkruhová brána na nádvoří. Zde při J straně situován obdélný palác zachovaný v obvodových zdech do úrovně přízemí až 1. patra. Na vnější stěně J zdi směrem do údolí řeky zachovány na několika místech původní renesanční omítky se stopami psaníčkových sgrafit. V S části nádvoří zbytky dalších budov zachovaných opět do výšky přízemí až 1. patra, vyšší fragmenty zdiva ve V nároží hradu. Na předhradí vzrostlý smíšený les. S od hradu na druhé straně údolí potoka zbytky předsunutého opevnění (bez památkové ochrany).