zřícenina hradu Kvítkov

Pravděpodobně se jedná o mladší fázi feudálního sídla, jehož předchůdce - starší sídlo - situované pravděpodobně ve vsi u kostela dnes neznáme. Lokalita se rozkládá na svažitém hřebeni úpatí vrchu Kozel na šesti (dnes) pískovcových blocích. Původně snad trojdílný hrad s komunikací od jihovýchodu, která zanikla stavbou usedlosti (dnes č. e. 13) se dvěma předhradími. První předhradí se studnou zaniklo stejně jako přístupová komunikace stavbou usedlosti, druhé předhradí se stájemi bylo opatřeno vertikální komunikací do hradního jádra. Vnitřní zástavba hradu se dnes dochovala pouze torzálně. Z povrchových průzkumů je zřejmé, že první patro situované ve skalních spárách nesloužilo obytné funkci. Obytnou funkci plnilo až patro druhé - zděné na maltu.