zřícenina hradu Milštejn

Z původního hradu se dodnes dochovalo pouze torzo kamenné hradby na skalním hřebenu. Původní brána, válcový bergfrit v JZ nároží (odstřelen r. 1793), pravděpodobná věž v SZ nároží (možná obytná) ani opevněné předhradí se nedochovalo z důvodu rozsáhlé těžby kamene na mlýnské žernovy a dělostřelecké projektily. Lom fungoval již ve středověku v okolí hradu, postupně se rozšířil až do areálu hradu a do roku 1910 zničil převážnou část celé lokality. Poloha nebo podoba zástavby areálu není známa. Na základě archeologických nálezů i písemných pramenů jsou počátky hradu kladeny do 1. poloviny 14. století, přičemž prvním známým majitelem byl Jindřich Berka z Dubé. Tento šlechtický rod držel hrad až do jeho zpustnutí a opuštění.