zřícenina hradu Potštejn

Rozsáhlá zřícenina hradu vznikla na strmě se zvedajícím návrším nad pravým břehem Divoké Orlice. Přístup je chráněn charakteristickým pernštejnským koridorem a celkem šesti branami. Prostorem mezi 1. a 2. branou koridor vybíhá daleko z východní strany obrysu opevnění, jehož spodní okruh vymezuje předhradí, do něhož patří i 3. brána a studniční věž. Střední okruh se 4. branou vymezuje dále zúženou část, jež můžeme nazývat dolní hrad. Jeho jihozápadní části je položena kaple sv. Schodů. Vnitřní, ve zlomcích dochovaný parkánový okruh doplňuje na severu monumentální objekt 5. brány se zbytky hospodářských objektů. Vnitřní, nejvýše položené jádro představuje horní hrad(palácová skupina) se zříceninou kaple sv. Jana Nepomuckého ve východní části.