zřícenina hradu Preitenstein

Na čedičovém kopci zachovány části hradebních zdí ohraničující nepravidelný obvod hradu. Od JV je hrad obtáčen příkopem a vnějším valem, na S přechází příkop v terasu. Před J nárožím zbytky parkánové hradby a prostoru brány, kudy vede přístupová cesta. Uvnitř hradu na J, V a S straně zbytky budov přistavěných k obvodové zdi. Při sev. hradbě zachován valeně zaklenutý prostor sklepa, vně pak vstup do spodní úrovně sklepů, téměř již zasypaný. Ostatní zástavba hradu dochována jen v nepatrných reliktech (např. přibližně uprostřed plochy kruhový útvar). Plocha hradu se mírně zdvihá k S. Pro svoji značnou rozlohu a půdorysné schéma s obvodovou zástavbou je považován za účelovou vojenskou stavbu, u níž byla funkce rezidence do značné míry potlačena. Lokalita byla před několika lety zbavena části vzrostlých stromů. Ca 1 km SV od Nečtin na vrchu Špičák starší hrad, s největší pravděpodobností předchůdce Preitenšteina v tomto prostoru.