zřícenina hradu Přimda

Hrad situovaný na výrazném kopci SV od městečka, kontroloval důležitou obchodní stezku. Plocha hradu má trojúhelný půdorys s jedním z vrcholů k J. V S čele za příkopem oddělujícím hrad od ostatní skalnaté plochy, stojí čtverhranná obytná věž s malým obdélným přístavkem na Z straně. Zdi donjonu, z velkých kvádrů na vnějších stranách a vyplňované drobnějšími kameny uvnitř, jsou zachované do úrovně 2. patra. 1. patro obsahovalo hlavní obyt. místnost, v SV koutu s krbem, z nejž jsou dobře dochovány části konsol a otisk obvodu umožňující představu jeho podoby. V průchodu do valeně zaklenutého patra přístavku ústilo zřejmě schodiště v síle zdi do 2. patra donjonu. V oknech S stěny dochovány v kameni vytesané rámy na okenice. V stěna výrazně pozměněna renesančními zásahy. Přízemí bez oken, pouze ve V stěně šterbinové okénko. V přízemí přístavku ve V stěně půlkruhově zaklenutý široký výklenek a v S stěně konchou zaklenutý prevét. Vchod do přízemí přístavku byl prolomen až později, pravděpodobně za Švamberků v 16. stol. Ve skalním hřebenu J od donjonu vylámán původní průchod do nádvoří, kde stávaly dříve další stavby (obytné stavení s pekárnou, kaple, cisterna). Jejich zbytky byly zničeny při úpravách v 60. a 70. l. 20. stol. Drobný zbytek zdiva je pod Z hranou nádvoří. U cesty pod donjonem dosud patrný útvar sutě 1. brány, za ním pod vnější stranou cesty úsek obvodové hradby postavené až v pozdním středověku a zahrnující i dnes zcela zaniklou okrouhlou věž.. Další fragmenty zdiva dochovány pod J ukončením hřebene. Jde o 2 opěráky, které původně zpevňovaly zde stojící čtverhrannou věž. Na hrad vede naučná stezka, jedna z jejích tabulí je osazena při Z okraji nádvoří.