zřícenina hradu Rabí

1) zřícenina hradu 2) kostel Nejsvětější Trojice Zříceniny hradu stojí na vápencovém kopci v obci, v severovýchodní části dnešního areálu, východně od tzv. příhrádku stojí kostel Nejsvětější Trojice. Impozantní zřícenina hradu Rabí je jednou z největších v Čechách a patří k nejvýznamnějším památkám hradní architektury v západních Čechách. Předpokládá se že hrad byl založen na poč. 14. stol., předpoklad o založení již před pol. 13. stol. se dosud nepodařilo spolehlivě dokázat. Jádro se dvěma nádvořími obklopuje masivní pozdně gotické opevnění a ač zůstalo z ekonomických důvodů nedokončeno představuje jedno z nejvyspělejších dobových řešení ve střední Evropě. Zdejší torion je patrně nejrozměrnější baštou našich středověkých opevnění.