zřícenina hradu Ronov

Stávající podoba hradu reflektuje přestavbu z období Viléma z Illburka, který rozšířil staší jednodílný hrad na objekt dvojdílné či trojdílné dispozice s věžovitou branou vystupující ven z půdorysu. Velká podélná budova v jižní části areálu také vystupuje z půdorysu a v patře obsahovala robenou komoru. V středu dispozice se nachází další obytná budova a v severní části vysoká obytná věž. Vnitřní zástavba byla doplněna o dřevěné stavby, dodnes nedochované. Velká dovnitř otevřená bašta a polokrouhlá věžička zajišťovala možnost aktivní obrany formou flankování. Ve spodních partiích zdiva se vyskytují četné střílny, včetně střílen klíčových.