zřícenina hradu Rýzmberk

Původně dvojdílný hrad, v JV nároží jádra stával okrouhlý bergfrit, na místě novodobé rozhledny původní palác. Ve 14. století opevněna hradbou i nižší JZ předhradí. V jeho JZ nároží flankovací věž. K bergfritu přistavěn nový palác. V 1. polovině 15. století přičleněny k hradu i části na na J a JV se čtverhrannou věží při bráně a J frontou člěněnou drobnými čtverhrannými baštičkami. V 16. století výstavba nového dělostřeleckého opevnění - úzký parkán, na Z straně s vybíhající úzkou dlouhou baštou s polokrouhlým čelem. Na V straně nad přístupovou cestou dvě dovnitř otevřené polookrouhlé bašty, před větší z nich nasypán masivní zemní delostřelecký rondel. V předhradí patrné relikty budovy za 2. bránou, v jádru hradu postaven v místě původního paláce dřevěný atlán a rozhledna, mezi ní a V palácem stoly a lavice pro turisty a dřevěná chata pro občerstvení. V SV baště umístěny latríny. V Z svahu pod opevněním hradu letní divadlo. Přístupová cesta k divadlu vybavena veřejným osvětlením. V posledních letech proběhl archeologický výzkum v prostoru 2. brány, při němž byly získány části původního portálu, osazeného zpět při následné rekonstrukci této brány. V od hradu při přístupové cestě patrny po obou stranách cesty terénní relikty zástavby.