zřícenina hradu Velhartice

1) předsunutá věž zv. Putna 2) palác - Rajský dům 3) most 4) zámek čp. 1 – Huertovo křídlo 5) opevnění hradu s příkopem a valem 6) pivovar 7) kaplička 8) boží muka Zřícenina gotického hradu stojí nad městečkem na vysoké protáhlé ostrožně obtékané z V, J a Z říčkou Ostružnou. Hrad sestává z tzv. spodního a horního hradu. Mohutná předsunutá věž (kol. pol. 14. stol.) chrání obytný palác (Rajský dům) a stojí na vyvýšeném místě SZ části ostrožny. Horní hrad přístupný torzem brány v hradební zdi. V nejvyšším místě ostrožny stojí mohutný obytný palác zv. Rajský dům (částečně konec 13. stol. a kol. pol. 14. stol.) odkud vedl do věže jediný vstup po unikátním mohutném kamenném mostě (kol. pol. 14. stol.) orientovaném ve směru SZ - JV. K paláci přiléhá podélné Huertovo křídlo (1. pol. 17. stol.) situované ve V části horního nádvoří, orientované ve směru S-J a v J části obsahující zbytek druhého gotického paláce a ve V stěně obalovou hradbu (konec 13. stol.), kterou byly paláce spojeny - dvoupalácová dispozice, předchozí stav v závěru 13. stol. pravděpodobně hrad s plášťovou zdí a dřevohlinitou zástavbou. Takřka celé hradní jádro obepíná hradební zeď se vstupní bránou s baštami a mostkem (kol. pol. 15. stol.), která je místy doplněna příkopy a valem. V JZ koutu ostrožny na spodním nádvoří bývaly hosp. budovy (snad druhá pol. 16. stol.), dochoval se pouze pivovar a archeologická situace po vinopalně.