zřícenina hradu Věžka

Hrad je situován na izolovaném kopci oválného půdorysu, odděleného od ostrožny roklí, přístup po Z straně od Druztové, ostatní svahy příkré a skalnaté. Vnější zeď o tloušťce ca 1 m, zbytky zdiva zachovány do výšky 1 m, při vchodu na Z straně i vyšší. Při Z straně a v J části patrné zbytky budov. Při V straně vytesané prostory ve skále, dispozice v S části není patrná. Střední část tvořilo malé nádvoří se šikmým skalnatým povrchem. Za roklí S od hradu zbytky vysokých valů vymezující J část této ostrožny (pravděpodobně předsunutá bašta), stopy terénních úprav patrné i S od těchto objektů.