zřícenina letohrádku Jíljov

Romanticky upravená skála obklopená širokým příkopem. Archeologicky zjištěna opěrná zídka na okraji areálu z pískovcových kvádrů pojených na hlínu. Celý komplex, včetně domnělého opevnění vznikl jako součást romantických úprav okolí Nového Zámku. Ty inicioval po roce 1820 někdejší majitel panství Vincenc Karel Kounic. Se středověkým panským sídlem nemá nic společného.