zvonice

Samostatně stojící centrální šestiboká zvonice vyzděná z kamene a omítnutá hladkou vápennou omítkou, ozdobenou sgrafitovými psaníčky. Jehlanová šestiboká střecha je pokryta šindelem a ukončena šestibokou oplechovanou zvoničkou s lucernou, cibulí a knoflíkem, v němž je vetknut kovový kříž. Fasáda je v průčelí členěna segmentově zakončeným vchodem, uzavřeným jednokřídlými dřevěnými dveřmi a novodobou mříží, nad ním je oválné zamřížované okénko. Malá okna, se segmentovými záklenky a v hlubokých špaletách, jsou prolomena v bočních zdech – s výjimkou zadní strany. Prázdný interiér je zaklenut valenou klenbou, na podlaze cihelná dlažba.