zvonice

Areál kostela sv. Václava stojí v centru obce, na východní straně komunikace na Dobříň. Je tvořen kostelem, kolem něho obíhající ohradní zdí s branou (na jižní straně) a zvonicí přerušující ohradní zeď na východní straně - za presbytářem kostela. Zvonice je čtyřboká hranolová stavba, v přízemí zděná hladce omítnutá, v patře svisle bedněná s přelištováním (lišty u nárožích a pod okny mají ozdobně vyřezávané okraje), postavená na čtvercovém půdorysu pod stanovou střechou krytou dnes červeně natřenými frankfurtskými taškami z ocelového plechu (před tím eternitem) a zakončenou kovaným latinským křížem. Západní průčelí má v přízemí mezi dvěmi segmentem zaklenutými nikami segmentem zaklenutý vchod s dveřmi s nadsvětlíkem. v úrovni poutce mezi dveřmi a nadsvětlíkem je fasáda mezi nikami, vchodem a nárožími opatřena římsou. V ose patra sdružené okno, jeho obě části jsou opatřeny dvoukřídlými žaluziemi a zakončeny stlačenými oblouky. Severní a jižní boční průčelí jsou bez otvorů a bez nik. Východní průčelí je v podstatě stejné jako západní, pouze v přízemí nemá vchod, proto jsou obě niky širší.