zvonice

Zvonice stojí stojí na návrší severovýchodně od obce, východně od kostela. Zvonice je vystavěna na obdélném půdorysu. Zděné přízemí s hladkými stěnami s bílými vápennými omítkami obíhá profilovaná římsa s hladkým vlysem a fabionovým náběhem. V západní stěně je proražen malý pravoúhlý vchod s dveřmi chráněnými plechovými pláty, rámovaný dřevěnou zárubní. Vstup do zvonice je posazen nad současnou úrovní terénu, proto k němu byly dozděny dva cihlové stupně. Zúžené patro tvarem respektující půdorys přízemí je bedněné se svisle kladenými prkny, na jejímž srazu jsou doplněné lišty. Šikmina mezi bedněným patrem a přízemím je kryta šindelovou stříškou. Na západní, východní a jižní straně jsou v bednění okenní otvory uzavřené okenicemi. Střecha zvonice je valbová, krytá šindelem, její přesah je kryt záklopovými prkny. Ve vrcholu zvonice je umístěn kovaný zlacený křížek. Předmětem památkové ochrany je zvonice a vymezený pozemek.