zvonice

Menší obdélná kamenná stavba s odstupněným sraženým soklem ve výši 70 cm. Stavba bíle omítnutá s jednoduchou přesahující podokapní římsou. Objekt přístupný po třech kamenných pískovcových schodech, vstup v jednoduchém ostění se zvýrazněným klenákem a profilovanými hlavicemi po stranách ostění. Vstup opatřen kovanou mříží. Nad čelní římsou nika s pískovcovou sochou sv. Jan Nepomuckého v podživotní velikosti (cca 60 cm). Boky stavby opatřeny po jenom okně se sraženým obloukem se středově umístěnou železnou tyčovinou. Sedlová střecha zvonice kryta šindelem a ukončena šestibokou věžičkou se sloupky s dvouramenným křížem na vrcholu. Ve věžičce kovový zvon. Interiér apsidového půdorysu s valenou klenbou a konchou. V síle stěn masivní vnitřní parapety. Podlaha z opracovaných pískovcových desek.