zvonice

Vysoká štíhlá osmiboká zvonice patří mezi zvonice tzv. štenýřového typu. Její dřevěná konstrukce je postavena na kamenném soklu. Základem konstrukce je štenýřový hranol, z vnější strany vzepřený vzpěradly a opláštěný šindelovou krytinou. Z vrcholu vystupuje otevřená nástavba zvonového patra, krytá šindelovou dlátkovou střechou.