zvonice

Zvonice je samostatně stojící objekt v severozápadní části areálu kostela sv. Václava. Byla postavena na zhruba čtvercovém půdorysu a dosahuje výšky 12 m. Jedná se o relativně jednoduchou stavbu ze smíšeného zdiva. Západní, severní i východní průčelí jsou prolomeny pouze jedním okenním otvorem. Tato okna jsou segmentově zaklenuta se zvýrazněním paty záklenku. Šambrány kolem oken jsou štukové. Výplně otvorů tvoří dřevěné žaluzie s vodorovnými lamelami. Pouze jižní průčelí je prolomeno kromě okna také vstupním obdélným otvorem s cihelným prahem a subtilním ostěním. Objekt je zastřešen valbovou střechou s čtverhrannou věžičkou s žaluziovými výplněmi a latinským křížem na vrcholu. Fasáda je hladká žluté barvy. Soklová část je provedena v okrovém odstínu, obdobně jsou upraveny i ostění otvoru a šambrány oken.