zvonice

Jednoduše svisle bedněná zvonice na kamenné podezdívce čtvercového půdorysu se nachází v západní části areálu kostela. Průčelí jsou zakončena profilovanou korunní římsou. Severní průčelí zvonice je tvořeno dveřním otvorem s jednokřídlými dveřmi a v ose nad ním se nachází okenní otvor. Zbylá průčelí jsou všechna stejné dispozice. Obsahují obdélné okenní otvory se žaluziovými zvukovými okny. Zvonice je zastřešena stanovou střechou krytou bobrovkami a je zakončena zvonicovým nástavcem na dřevěné profilované římse s jehlancovou plechovou stříškou. Zvon zde není umístěn.