zvonice

Nevysoká samostatná zvonice je vystavěna vně areálu, od kterého ji odděluje od křižovatky severozápadním směrem stoupající vedlejší komunikace. Vstupem je obrácena k východu do prostranství před vjezdem do dvora usedlosti č. p. 168. Jde o patrovou stavbu na čtvercovém půdorysu, krytou stanovou střechou. Přízemí má zděné, patro dřevěné. Zděná část je vystavěna z kamenných kvádrů, většinou pravidelných, je neomítaná. Patro je svisle bedněné se zalištováním, zpatinované do světlejší hnědé, šambrány a korunní římsa je tmavohnědá. Stanová střecha s mírnými námětky je završena zlacenou hrotnicí s knoflíkem a sluncovým motivem nad ním. Přízemí je otevřené od jihu a od západu a patrně i od severu drobným svisle obdélným větracím otvorem. Na východní straně je umístěn vstup, lemovaný kamenným ostěním. Dveře jsou ze svislých prken se svlaky na vnitřní straně. Dřevěné patro je opatřené ze všech čtyř stran vysokými zvukovými okny. Jejich prostá šambrána je svrchu zakončena do segmentu seříznutým prknem. Otvor je vyplněn horizontálními prkennými lamelami.