zvonice Černá věž

Exteriér: Věž je postavena na čtvercovém půdorysu o straně 11,6 m. K ochozu měří 48,8 m, její celková výška je 71,9 m. Ve spodní části má věž až 3,1 m silné zdi, do výšky se stěny zužují-u hodinových ciferníků je zeď široká pouze 1,96 m. Věž nestojí zcela rovně-naklání se o 36 centimetrů směrem k severozápadu(údaj pravděpodobně z r. 1917). Většinu síly zdí tvoří neupravený lomový kámen, pouze vnější stěna je obložena kvádry, ve kterých jsou patrné vytesané jamky, pomocí nichž se kvádry vyzdvihovaly vzhůru. Na jihovýchodním nároží je umístěno šnekové schodiště sahající do výšky druhého patra. Schodiště kryje kuželovitá střecha s prejzy. Stěny schodiště jsou omítnuté a doplněny sgrafitovou výzdobou. Jedná se především o výzdobu malých pravoúhlých oken a klíčových střílen, kde sgrafito napodobuje ostění a nadokenní římsy. Sgrafitovou výzdobou je také opatřen vstup na schodiště. Jedná se o kemenný pravoúhlý portál s okosenými hranami a s letopočtem 1553 v horní části. Otvor vyplňují jednokřídlé dveře s výrazným, kovaným závěsem. Vlastní věž má po obvodu nízký kamenný sokl (na východní straně vyšší). Ve východní stěně je prolomen další vstup v pravoúhlém kamenném portálu (vyplněn opět jednokřídlími dveřmi s ozdobným kováním), nad kterým se nachází malý nadsvětlík s mříží a valená klenba naznačená kamennými kvádry ve stěně. Jednotlivá patra věže jsou oddělena římsami a malým ustupováním zdiva, horní patra jsou opticky spojená. Kromě jižní stěny jsou tři spodní patra na každé straně prolomena vždy jedním malým pravoúhlým oknem s mříží. Horní tři patra mají na každé straně také vždy jedno okno, jedná se o lomená okna s žaluziemi. Pod ochozem se na každé straně nachází kulatý ciferník o průměru 4,82 metru s pozlacenými římskými číslicemi. V každém ciferníku je umístěno malé pravoúhlé okno. Na jižní straně věže, ve výřezu okna pod ciferníkem, je vidět ukazatel měsíčních fází. Jedná se o jednoduché zařízení napojené k hodinovému mechanismu někdy v 17. nebo 18. století. Plechová koule, napůl černá a napůl pozlacená, se otočí jednou za 29,5 dne. Arkádový ochoz je chráněný kuželkovým kamenným zábradlím, na které navazují toskánské sloupy nesoucí rovné kladí s fabionovou korunní římsou. Ochoz je vydlážděn, zaklenut valenou klenbou s trojbokými výsečemi na vnějších stranách, vstupuje se na něj kamenným pravoúhlým portálem na východní straně. Stěny dále prolamují segmentově zaklenutá a pravoúhlá okna a segmentové niky. Na východní stěně je odkryta část staré omítky (krytá sklem), ve které jsou nečitelné nápisy - pravděpodobně je vytvořili zedníci při dokončení stavby. Nad ochozem se nachází plechem krytá střešní helmice, větší a menší lucerna s báněmi a na vrcholu pozlacená makovice. Ve spodní lucerně jsou zavěšeny dva zvony - Stříbrný, Umíráček.