zvonice zaniklého kostela se hřbitovem

Zvonice stojí jako solitér v západní části zaniklého středověkého hřbitova s kostelem někdejší obce Zákraví. Zaniklý areál se nachází ve svahu severně od intravilánu obce Bystré, nad starou cestou vedoucí z Bystrého do Janova. Kromě zvonice je areál zaniklého hřbitova patrný již pouze na snímku katastrální mapy, v terénu je zarostlý náletovou vegetací a volně splývá s okolními pozemky.