dům

Jedná se o jednopatrovou budovu na obdélném půdorysu s delší osou orientovanou ve směru jihozápad-severovýchod. Hlavní (jižní) průčelí je sedmiosé. Horizontálně průčelí člení sokl, kordónová a korunní římsa. Dále průčelí zdobí nárožní rustika. První a čtvrtá osa z východu v přízemí je dveřní, ostatní osy jsou okenní. Dveřní výplň první osy z východu jsou jednokřídlé dřevěné rámové dveře. Dveřní výplň střední osy v přízemí tvoří dvoukřídlé dřevěné rámové dveře. Okenní výplně jsou ve všech osách shodné. Mají jednokřídlý dřevěný rám s příčlemi, které člení okno do šesti čtvercových tabulí. Okenní otvory v patře mají šambránu s uchy a nadokenním štukem. Východní průčelí je dvouosé. Horizontálně průčelí člení sokl, kordónová a korunní římsa a dále nárožní rustika. V přízemí je jeden okenní otvor vyplněný prostým dřevěným rámem. Okenní výplně v patře jsou shodné s výše uvedenými. Západní průčelí je prostá. Taktéž severní průčelí je prosté s jedním dveřním otvorem. Dveřní výplň tvoří jednokřídlé rámové dveře. Polovalbová střecha je kryta červenými pálenými bobrovkami kladenými na královský způsob. Interiér jednotraktu je příčkami členěn do pěti místností. Toto členění je stejné v přízemí i patře a je shodné. Prostory v přízemí jsou sklenuté do segmentových valených kleneb se styčnými výsečemi. Stropy v patře jsou tvořeny ploché nové.