terasa s příkopem a schodištěm

Před jižní částí hmoty zámku asi 12 m široká parkově upravená terasa, sledující v mírném zjednodušení půdorys budovy. Terasa je zevně vymezena v J a JZ části až dva metry vysokou cihelnou režnou terasní zdí, zčásti s upravenými spárami půlkruhového průřezu, V JV části oboustranně vyzděným, na SV až 1,8 m hlubokým suchým příkopem (na JV okraji ukončen kamennou profilovanou římsou), přes něj dva betonové můstky s kovovým zábradlím (z proplétaného kruhového profilu). Na terasní zdi kamenné zábradlí, pilířky s patkami a profilovanými hlavicemi, panelová pole s kruhovými a nakoso postavenými čtvercovými prvky a ukončující profilovanou římsou. V ose J průčelí hlavní parkové schodiště s kamennými schody segmentového tvaru, na J další dvě, na Z jedno jednoramenné kamenné schodiště, nad schodišti kovová vrátka (mříž z proplétaného kruhového profilu, plechové rozety aj.).