Masarykův společenský dům

Masarykův kulturní dům stojí v JV předměstí, v prostoru mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Krombholcovou, hlavní vstup je orientován na osu ulice 28. října. Jednopatrová stavba, rámcově obdélného půdorysu, s podélnou osou ve směru S-J je založena v mírném svahu. Předmětem ochrany je kulturní dům, socha TGM a vymezené pozemky.